ინსტალაცია Ubuntu საქართველოს VirtualBox

Origშიal web-page: http://henricasanova.github.io/VirtualBoxUbuntuHowTo.html Professor Henri Casanova/პროფესორი ჰენრი კაზანოვა პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი ინსტრუქციას ქვემოთ გთავაზობთ მარტივი ნაბიჯი, რომელიც სტუდენტებს არ გამოიყენება წარმატებით დააყენოთ VirtualBox და Ubuntu ფარგლებში VirtualBox მიზნით სემესტრის შემდეგ. თუმცა,  ბევრი  ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ინტერნეტში …

Read More