კომპიუტერული ენების სწავლებისთვის პოპულარული ენების ძალიან სწრაფი შედარება

Original web-page: http://www.ariel.com.au/a/teaching-programming.html CS დეპარტამენტში, სადაც მე ვასწავლი, ცოტა ხნის წინ ჩავედი დისკუსიაში, რომელზეც პროგრამირების ენა უნდა იქნას გამოყენებული დამწყებთათვის. Java და C არის ყველაზე ხშირად გამოყენებული ენები განყოფილებაში და მრავალი …

Read More

ინსტალაცია Ubuntu საქართველოს VirtualBox

Origშიal web-page: http://henricasanova.github.io/VirtualBoxUbuntuHowTo.html Professor Henri Casanova/პროფესორი ჰენრი კაზანოვა პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი ინსტრუქციას ქვემოთ გთავაზობთ მარტივი ნაბიჯი, რომელიც სტუდენტებს არ გამოიყენება წარმატებით დააყენოთ VirtualBox და Ubuntu ფარგლებში VirtualBox მიზნით სემესტრის შემდეგ. თუმცა,  ბევრი  ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ინტერნეტში …

Read More